Sprendimai pramonei

Pramoninių objektų technologinių procesų projektavimas, priežiūra ir valdymas


Šiandien, atliekant pramones objektų projektavimą, montavimą, priežiūrą bei ekspluotaciją reikalaujama greito ir kokybiško inžinerinės informacijos pateikimo, centralizuoto valdymo, keitimo sekimo ir pan. Kalbant apie gamykla, ar panašų objektą, akivaizdu, kad technologinės P&ID schemos, kontrolės instrumentų, prietaisų ir automatikos (KIPirA) bei elektros instaliacijos duomenys – tai gamyklos „branduolys“ – kuris gyvuoja kartu su gamykla visą jos gyvenimo ciklą. Brėžiniai popieriuje ar elektroniniame formate, Excell ar Word tipo dokumentai neatitinka šiuolaikinio gamyklos eksplotavimo, projektavimo reikalavimų, o nuolatiniai pakeitimai nespėja atsispindėti technologinėse P&ID schemose ir KIPirA bei elektros instaliacijos dokumentacijoje.
Ši informacija (schemų, diagramų, ataskaitų/specifikacijų pavidalų ir pan.) pastoviai turi būti aktuali, prieinama įvairioms tarnybom, bendrai valdoma ir modifikuojama. Taip pat duomenys schemų, diagramų, ataskaitų, specifikacijų pavidalų turi būti lengvai generuojami į įprastus elektroninius formatus (PDF, DWG/DXF, Word, Excel ir pan.)

Svarbu yra tai, kad technologinės P&ID schemos, kontrolės instrumentu, prietaisų ir automatikos (KIPirA) bei elektros instaliacijos duomenys būtų paskutinės versijos, tiksliai atspindinčios esamą gamykloje situaciją.

Technologines - Inžinerinės informacijos kūrimo bei valdymo technologinė platforma

Intergraph Process, Power & Marine (www.intergraph.com) specializuojasi programinės įrangos, skirtos pramonės objektų projektavimui ir valdymui, kurimui bei diegimui. Intergraph PPM siūlo savo vartotojams centralizuotą gamyklos, pramonės objekto projektavimo ir valdymo sistema SmartPlant Enterprise, kuri paremta centralizuotų duomenų valdymu bei saugojimu. SmartPlant Enterprise susideda iš modulių išvardintu apačioje ir remiasi Microsoft SQL Server ar ORACLE duomenų bazių valdymo sistemomis Microsoft Windows platformoje. Brėžinys suformuojamas pagal užklausą, jis yra tik informacijos pateikimo vartotojui forma. Braižant duomenys įrašomi į duomenų bazę, įskaitant grafinį simbolį, jo padėtį ir visą atributinę su juo susijusią informaciją. Visi moduliai gali būti naudojami kompleksiškai bei atskirai kaip atskiros sistemos.

Pagrindinis valdymo objektas tai yra technologinis įrenginys, vamzdynas, prietaisas ir pan. Visa informacija, reikalinga objekto eksploatacijai (tempetatura, slėgis, artimiausio aptarnavimo data ir pan.) ir papildantys dokumentai (irenginio pasas, aptarnavimo instrukcija ir pan.)  vadinama attributine informacija ir saugoma centralizuotoje duomenų bazėje, susiejant ją su eksploatuojamu objektu. Centralizuotas duomenų saugojimas įgalina pilnai integruoti skirtingų disciplinų duomenys, pvz.: technologui atlikus pakeitimus P&ID schemoje, automatikos specialistas gauna informaciją apie pakeistus ir naujus prietaisus, atitinkamai elektrikas, pasijungęs prie programos, mato papildomus prietaisus, kurios reikia prijungti prie tinklo.

Visi SmartPlant Enterprise moduliai paremti projektavimo taisyklių („rule-driven engineering“) technologija, kuri atlieka projektavimo klaidų diagnozavimą ir prevenciją, atributinės informacijos atitikimo kontrolė, pvz.: programa neleis technologui įkelti sklendę, nepririšant jos prie vamzdyno, arba pakeitus vamzdyno technologinius parametrus (pvz.: diametras), juos automatiškai atnaujins visuose kitose irenginiuose ir prietaisuose, kurie priklauso šiam vamzdynui. Taip pat bus atnaujinti visi brežiniai.

SmartPlant Enterprise integruojasi su DWG/DXF/DGN, bei kitais vektoriniais ir rastriniais formatais. Vartotojas gali importuoti DWG/DXF/DGN failus, arba pajungti rastrinį vaizdą perpaišant senas schemas, ir išsaugoti brėžinį  DWG/DXF/DGN formatuose.